Üyesi Olduğum Dernek ve Kuruluşlar

Türk Ürojinekoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) ve İstanbul Tabip Odası üyesiyim.

Şu anda Şişli Vital Fulya Plaza’da kendime ait muayenehanem’de hastalarına hizmet vermekteyim.

Op. Dr. Özlem ÖZYILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1981, Antalya doğumlu, İlkokulu Barbaros İlkokulu’nda, ortaokulu Akdeniz Kolej’inde(üçüncülük derecesi ile mezuniyet ) ve liseyi Antalya Lisesi’nde(ikincilik derecesi ile mezuniyet ) okudu. 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 2005 yılında birincilik derecesi ile mezun oldu. 2005 yılında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan olarak başladı ve 2010 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak eğitimini tamamladı. Asistanlık döneminde almış olduğu eğitime bakanlık tarafından dâhil edilen 3 aylık Japonya Tokyo Showa Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde fellow programına 2007 yılında dâhil oldu ve almış olduğu eğitim Perinatoloji Bölümü tarafından belgelendirildi. 2010-2012 yııları arasında önce Bitlis Tatvan Doğumevi ardından Bitlis Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak mecburi hizmet yaptı. Ardından 2012-2018 yılları arasında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Ürojinekolojik spesifik olarak Çarşamba günleri gerçekleşen poliklinik hizmeti ve ameliyatları kapsamında Pelvik Taban Hastalıkları (İdrar kaçırma, rahim sarkması, idrar kesesi ve bağırsakların sarkması, cinsel disfonksiyon, vajina daraltma, aşırı darlığın giderilmesi, genital estetik ) ile ilgilendi. Bu doğrultuda 2015’te Fransa Grenoble’de gerekleşen Pelvik Taban Cerrahi eğitimine katıldı. Ürojinekolojispesifik görevinin haricinde idari kapsamda 2 sene Güney Bölge Kamu Hastaneler Birliği Anne Ölüm Komisyon üyesi olarak 6 ay kadarda komisyon başkanı olarak yer aldı. Ayrıca Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kalite Kontrol Sorumluluğunu-Acil Birim Sorumluluğunu ve Güney Bölge Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Sarf Malzeme İhale Komisyon Üyeliğini beraberinde yürüttü. 2019-2020 arasında İstanbul Ota-Jinemed Hastanesi’nde Jinekolog ve Jinekolojik Cerrah olarak görev yaptı. 2020 Ocak-Nisan arasında Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Jinekolog ve Jinekolojik cerrah olarak görev yaptı.

Yabancı dil konusunda da kendini geliştiren Dr. Özlem Özyılmaz, çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir. İngilizce ÜDS Belgesi de bulunmaktadır.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Thebiorhythmmechanism of myomauteri. BiologicalRhythmResearch . 2012 (Uzmanlık Bitirme Tezi)
 • An ApproachtoManagingPelvic Organ Prolapse in GynecologicCancerSurvivors: A case Report. Archives of Medicine.2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Vajinal Miyofibroblastom: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J GynecolObstet. 2008.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • An Approachto Managing Pelvic Organ Prolapse in Gynecologic Cancer Survivors, TAJEV 2018 KKTC
 • Evaluation of Different Surgical Approaches on Postoperative Vaginal Vault Prolapse, StressIncontinenceand Quality of Sex Life: 5 Years of Follow-up, EUGA 2018 Milan

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsi Histopatolojisinin Korelasyonu. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi , 2008, Antalya
 • Vaginal Myofibroblastoma, 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi , 2008, Antalya
 • Meş ile Arka Kompartman Defektinin Onarılmasının Anatomik ve Semptomatik İyileşmedeki Etkinliği, 4. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul
 • İdiopatik Trombositopenik Purpura Tanılı Gebelerin Takip ve Prognozları, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Ulusal Kongresi, 2014, İstanbul
 • Endometrium Kanserlerinde Lenfatik Yayılımın Haritalandırılması, Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2014, Antalya
 • Mini-Sling’in Etkisinin 12 Aylık Gözlemi, Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 2017, İstanbul

Tez Danışmanlığı

 • Menopoz Sonrası Vajinal Kanaması Olan Hastalarda Uterin Kaynaklı Nedenlerin Retrospektif Analizi, Dr. Sibel Demir’in Uzmanlık Tez Danışmanlığı tarafımdan yapıldı, 2013.

Yüksek Lisans Eğitimleri

Aile Hekimliği asistanlarına bu başlıklar ile eğitim tarafımdan verildi, eğitim kitapçığında yer aldı;

 • 2015 Nisan Üriner İnkontinans
 • 2016 Ocak Akut Vajinitler
 • Üroloji asistanlarına Uro Camp Ankara Keynote Speaker olarak eğitim tarafımdan verildi. 2018, Ankara

Kurs Katılımları

 • Jinekoloji ve Obstetrikte Adli Sorunlar Kongresi, 2006, Ankara
 • NeonatalResüsitasyon Kursu, 2008, Ankara
 • Ankara Ürojinekoloji Günleri-1, 2009, Ankara
 • Türk Alman Jinekoloji Kongresi,2009, Antalya
 • Ankara Ürojinekoloji Günleri-2, 2010, Ankara
 • 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 2013, İstanbul
 • 6. Ürojinekoloji Kongresi, Ürojinekolojide Hasta Değerlendirme Kursu, 2013, İstanbul
 • Temel Laparoskopi Becerileri Kursu, 2013, İstanbul
 • Jinekolojide Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Workshop, 2013, İstanbul
 • Ürojinekoloji Cerrahi Workshop, 2013, Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, 2013, Kocaeli
 • 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 2014, Antalya
 • 6th International UrogynecologyCongress, 2014, İstanbul
 • Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 2015, Ankara
 • 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 2015, İstanbul
 • Ege Üniversitesi Ürojinekoloji Workshop, 2015, İzmir
 • Women’s Health Workshop Cadaver Lab Hands On, Pelvic Floor Reconstructionand Female Incontinence Surgery Workshop, Grenoble, Lyon, France, 2015
 • 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 2017, İstanbul
 • 25th European Congress of Obstetrics and Gynecology and 15th Congress of Turkish Society of Obstetricsand Gynecology, 2017, Antalya
 • European Urogynecology Association Congress, 2017, Barcelona
 • IPPS Meeting/1st Congerss of Society of Pelvic Painand Endometriosis, 2017, İstanbul
 • Hayvan Ameliyathanesinde Pratik Uygulamalı Laparoskopi Kursu, 2018, İstanbul
 • 12. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 2018, Girne-KKTC
 • Ürojinekolojide Yenilikler, 2018, İstanbul
 • European Urogynecology Association Congress, 2018, Milan
 • 11. Türkiye MaternalFetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, 2018, İstanbul
 • 2thFertillife International Tüp Bebek Kongresi , 2019, Afyon
 • 3th International Cosmetology and Cosmetic Gynecology Congress, 2019,İstanbul
 • Business Channel Türk Bilirkişi Sertifikası, 2019