Miyomlar, kadınların rahminde bulunan iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar, çoğunlukla hiçbir belirti vermez ve sadece rutin bir muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Ancak, miyomlar bazı kadınlarda ağrı, kanama, adet düzensizlikleri, idrar yaparken veya cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtilere neden olabilirler.

Miyom tedavisi, miyomların büyüklüğüne, sayısına, yerine ve semptomlara bağlı olarak değişebilir. Bazı miyomlar çok küçük olduğu için tedaviye gerek yoktur ve takip edilirler. Ancak bazı durumlarda, miyomlar semptomlara veya komplikasyonlara neden olur ve tedavi edilmeleri gerekebilir. Miyom tedavisi seçenekleri şunları içerir:

  1. İlaç tedavisi: Miyomlar nedeniyle ortaya çıkan semptomları hafifletmek için kullanılan ilaçlar vardır. Bunlar ağrı kesiciler, hormonal ilaçlar veya doğum kontrol hapları gibi ilaçlar olabilir.
  2. Cerrahi tedavi: Miyomlar büyükse veya semptomlara neden oluyorsa, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında miyomektomi (sadece miyomun çıkarılması), histerektomi (rahmin tamamen çıkarılması) veya radyofrekans ablasyonu (miyomun ısıtılması yoluyla yok edilmesi) yer alır.
  3. Embolizasyon: Miyomların beslenmesini engellemek için embolizasyon adı verilen bir işlem de yapılabilir. Bu işlem, kan damarlarına ince bir kateter yerleştirilerek miyomun beslenmesini kesmek suretiyle miyomun küçülmesini sağlar.

Miyom tedavisi, her bir vakanın özelliklerine ve semptomlara bağlı olarak değişir. Bu nedenle, miyomlarla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, hemen benim ile iletişime geçiniz.

 

Cerrahi tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alır:

  1. Miyomektomi: Miyomektomi, sadece miyomların çıkarılması işlemidir ve doğurganlık korunmasını sağlar. Miyomektomi, açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi yöntemleri kullanılarak yapılabilir.
  2. Histerektomi: Histerektomi, rahmin tamamen çıkarılması işlemidir. Bu işlem, miyomların büyük olduğu, şiddetli semptomlara neden olduğu veya kanser riski oluştuğu durumlarda uygulanabilir. Ancak, doğurganlık sona erer ve hormonal değişikliklere neden olabilir.
  3. Radyofrekans ablasyonu: Radyofrekans ablasyonu, miyomların ısıtılması yoluyla yok edilmesi işlemidir. Bu işlem, laparoskopik cerrahi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Genellikle küçük miyomlar için uygundur.

Her cerrahi müdahale gibi, miyom cerrahisi de riskler içerir. Bu riskler arasında enfeksiyon, kanama, anestezi reaksiyonları ve yara iyileşmesinde problemler yer alır. Ancak, cerrahi tedavi, miyomlara bağlı şiddetli semptomları tedavi etmenin etkili bir yoludur.